Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 08.2022): Lắp cửa căn hộ tầng 6, đóng trần wc tầng 7, khoét lỗ đen căn hộ tầng 7, thi công ống gió tầng 19
- Tháp A :  Lắp cửa căn hộ tầng 7, lắp dựng cửa nhôm tầng 10, lát đá ngạch cửa tầng 10
- Tháp B : Thi công thoát nước căn hộ, tô tường tầng 23, tô tường tầng 25
 
Hình ảnh tổng quan công trường

Thi công thoát nước căn hộ - Tháp B

Lắp cửa căn hộ tầng 6

Đóng trần wc tầng 7

Khoét lỗ đen căn hộ tầng 7

Lắp cửa căn hộ tầng 7 – Tháp A

Lắp dựng cửa nhôm tầng 10 – Tháp A

Lát đá ngạch cửa tầng 10 – Tháp A

Thi công ống gió tầng 19

Tô tường tầng 23 – Tháp B

Tô tường tầng 25 – Tháp B