Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 09.2022): tô tường ngoài trục hoist tháp A; lắp đặt thang máy; lắp dựng vách kính tầng 4; lắp đặt tủ bếp tầng 6.

Hình ảnh tổng quan công trường

Tô tường ngoài trục hoist tháp A

Lắp đặt thang máy

Lắp dựng vách kính tầng 4

Lắp đặt tủ bếp tầng 6

Lắp đặt tủ bếp tầng 6