Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 10.2021): Tô tường ngoài tháp A, xây tường tầng 16, 17, 20 và 21 tháp B