Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 12.2021): bê tông cột lam mái tháp B, thi công điện - điện nhẹ tháp A, thi công lắp đặt cửa nhôm tháp A, thi công sơn nước mặt ngoài tháp A, thi công thép cột lam mái tháp A, tô ngoài tháp A, xây tường tầng 15 & 24 tháp B.

Bê tông cột lam mái tháp B

Thi công điện - điện nhẹ tháp A

Thi công lắp đặt cửa nhôm tháp A

Thi công sơn nước mặt ngoài tháp A

Thi công thép cột lam mái tháp A


Tô ngoài tháp A

Tổng quan dự án

Xây tường tầng 15 tháp B.

Xây tường tầng 24 tháp B.